Y-603

6.230.000

Danh mục:

Mô tả

TỦ LAVABO

Tủ chính kích thước: 610x480x560mm

Tủ gương kích thước: 600x140x700mm