Y-602

8.450.000

Danh mục:

Mô tả

TỦ LAVABO

Tủ chính kích thước: 700x470x800mm

Tủ gương kích thước: 650x140x800mm