Y-601

3.740.000

Danh mục:

Mô tả

TỦ LAVABO

Tủ chính kích thước: 700x460x550mm

Tủ gương kích thước: 650x130x700mm